Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

TRAŽI NA STRANICAMA INFO TAČKE

Prijelaz granice

Ulazak na osnovu vize ili dozvole za boravak izdane u drugoj državi ugovornici Schengenskog sporazuma

Ako ste nosilac jedinstvene vize koju je izdala druga država ugovornica Schengenskog sporazuma, možete u vrijeme važenja vize ući u Sloveniju i u njoj boraviti ako ispunjavate uslove za ulazak:

  • imate osigurana sredstva za život;
  • imate dokumentaciju koja dokazuje svrhu boravka (zaposlenje, studij, spajanje porodice);
  • ne predstavljate opasnosti za javni red, nacionalnu sigurnost ili međunarodne odnose bilo koje države ugovornice.

Ako imate važeću dozvolu za boravak koju je izdala jedna od država ugovornica Schengenskog sporazuma, možete s navedenom dozvolom i važećom putnom ispravom ući u državu i do 3 mjeseca boraviti u Sloveniji ako ispunjavate uslove za ulazak i niste na nacionalnom spisku osoba, odnosno stranaca kojima Slovenija ne dozvoljava ulazak na svoju teritoriju.

Status rezidenta za duže vrijeme u drugoj članici Evropske unije i ulazak članova prodice stranca sa statusom rezidenta

Ako u drugoj državi članici Evropske unije imate status rezidenta za duže vrijeme, a uži članovi vaše porodice imaju u drugoj državi članici Evropske unije dozvole za boravak, bez obzira na svrhu boravka, u Sloveniju možete ući na osnovu pasoša i dozvole za boravak izdane u drugoj državi članici EU.

U Sloveniji možete boraviti tri mjeseca od dana ulaska, odnosno do isteka važenja dozvole ako je on kraći.

Status rezidenta za duže vrijeme vam pripada:

  • ako niste državljanin države članice Evropske unije i
  • ako imate u državi članici Evropske unije dozvolu za stalni ili dugotrajni boravak izdanu s važenjem od najmanje pet godina na propisanom obrascu Evropske unije o jedinstvenom obliku dozvole za boravak za državljane trećih država na kojem je kod vrste dozvole označeno da ste rezident na duže vrijeme.

Vize

Viza je dozvola za ulazak u državu koju izdaje nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije u inozemstvu. Viza se izdaje i samo za tranzit preko teritorije Republike Slovenije.

Državljani država s kojima Slovenija nema sklopljen bezvizni režim, za ulazak u v Sloveniju, osim važeće putne isprave trebaju i vizu ili dozvolu za boravak.

Vizu možete dobiti samo ako imate važeću putnu ispravu, pri čemu važenje putne isprave mora biti najmanje tri mjeseca duže od važenja vize.

Više informacija pronaći ćete na linku Ministarstva vanjskih poslova.

Državljanstvo

Molbu za dobivanje državljanstva Republike Slovenije podnesite bilo kojoj upravnoj jedinici. Za postupak dobivanja državljanstva morate platiti i upravnu taksu.

Za detaljnije informacije obratite se bilo kojoj upravnoj jedinici, a informacije su dostupne i na državnom portalu Republike Slovenije.