Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

TRAŽI NA STRANICAMA INFO TAČKE

Socijalno osiguranje

Poslodavac vas je dužan prijaviti na obavezno mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje te na osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Mora vam dati i fotokopiju prijave posla u roku od 15 dana od početka rada.

Periodi osiguranja dobiveni u različitim državama međusobno se zbrajaju. Međutim, ne možete biti osigurani u dvije države istovremeno.
 

Zaštitu prava kod povreda odredbi Zakona o radnim odnosima i kolektivnim ugovorima (radno vrijeme, pauze i odmori, noćni rad, godišnji odmori, plaćanje i povrat troškova, sigurnost i zaštita zdravlja na radu) možete si osigurati prijavom kod područnih jedinica Inspektorata za rad .

U evidenciju traženja zaposlenja može se prijaviti svaki stranac koji ima slobodan pristup tržištu rada ili osobnu radnu dozvolu i koji aktivno traži posao na teritoriji Republike Slovenije.

Pravo na novčanu naknadu ostvarujete kod Zavoda Republike Slovenije za zapošljavanje.

Pravo na novčanu socijalnu pomoć, porodiljski dopust majke ili porodiljski dopust oca te dopust za njegu i čuvanje djeteta ostvarujete kod Centra za socijalnu skrb.

Za prava koja proizlaze iz mirovinskog i invalidskog osiguranja nadležan je Zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Zdravstveno osiguranje osigurava zdravstvenu i socijalnu sigurnost, jer pokriva troškove liječenja i skrbi u slučajevima kada se razbolimo, povrijedimo ili imamo neke druge zdravstvene tegobe. S početkom radnog odnosa u pravilu ste prijavljeni samo u obavezno zdravstveno osiguranje, zato si morate dopunsko osiguranje urediti sami! Prijava u obavezno zdravstveno osiguranje je za sve zaposlene osobe obaveza poslodavca. Poslodavac mora prijavu u osiguranje obaviti u roku od osam dana nakon početka radnog odnosa.

U slučaju socijalnoga problema i teškoća, možete se obratiti nadležnom centru za socijalnu skrb te nevladinim organizacijama koje pružaju besplatnu pomoć: Karitas, Slovenska filantropija, Društvo za razvijanje dobrovoljnog rada Novo mesto, Crveni krst Slovenije .