Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

TRAŽI NA STRANICAMA INFO TAČKE

Rad u Sloveniji

Radne dozvole će se i dalje izdavati za građane BiH koji dolaze na novo i za sezonski rad u poljoprivredi do 90 dana. 

To je navedeno u novom Zakonu o zapošljavanju, samozapošljavanju i radu stranaca, koji je stupio na snagu 1. 9. 2015. godine.
 


Jedinstvena dozvola za boravak i rad:

Jedinstvena dozvola strancima iz trećih zemalja omogućava ulazak u našu zemlju te privremeni boravak, zaposlenje i rad u Sloveniji. Tako im je omogućen jednostavniji postupak na upravnoj jedinici po principu: sve na jednom mjestu. 

Stranci koji dolaze u Sloveniju sa ciljem zaposlenja ili rada, dakle, više ne trebaju dvije vrste dozvola. Jedinstvena dozvola spaja i zamjenjuje nekadašnju boravišnu dozvolu, koju su izdavale upravne jedinice, i radnu dozvolu, koju smo izdavali na zavodu za zapošljavanje. 

Do 31. 8. 2015. godine smo formulare za zaposlenje ili rad stranaca primali na zavodu za zapošljavanje po tadašnjim propisima. Ti zahtjevi se rješavaju na osnovu starog Zakona o zapošljavanju i radu stranaca. Radne dozvole koje su bile izdane skladno sa tim zakonom, ostaju i dalje na snazi do isteka njihovog važenja. 

Od 1. 9. 2015. godine se formulari za jedinstvenu dozvolu za boravak i rad stranaca ulažu na upravnim jedinicama koje ih rješavaju na temelju novog Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju, samozapošljavanju i radu stranaca. 

Zahtjevi za jedinstvenu dozvolu se mogu podnijeti na upravnim jedinicama ili na diplomatsko-konzularnom predstavništvu u matičnoj državi. U postupku za izdaju jedinstvene dozvole zavod za zapošljavanje izda suglasnost ako su ispunjeni uslovi iz Zakona o zapošljavanju, samozapošljavanju i radu stranaca. Postupak za izdaju suglasnosti pokreće upravna jedinica po službenoj dužnosti.

To znači, da podnositelj zahtjeva ulaže molbu za jedinstvenu dozvolu na upravnoj jedinici koja sama po službenoj dužnosti pokrene proces dobivanja suglasnosti zavoda za zapošljavanje. 

Suglasnost za jedinstvenu dozvolu se izdaje za:

 • zapošljavanje, samozapošljavanje i rad,
 • zapošljavanje, produženje zapošljavanja, pismeno odobrenje zbog promijene radnog mjesta kod istog poslodavca, promijene poslodavca ili zbog zaposlenja kod dva ili više poslodavaca,
 • plavu kartu EU,
 • upućene radnike,
 • osposobljavanje i usavršavanje stranaca,
 • pojedinačne usluge stranaca,
 • rad zastupnika u periodu više od 90 dana u jednoj kalendarskoj godini ili
 • sezonski rad u poljoprivredi u periodu više od 90 dana u jednoj kalendarskoj godini. 

Za izdaju jedinstvene dozvole za samozapošljavanje stranaca nije potrebna suglasnost Zavoda za zapošljavanje. Stranci se mogu samozaposliti nakon jedne godine neprekidnog zakonitog boravka u Sloveniji. Uslov jednogodišnjeg neprekidnog boravka nije potreban ako je stranac upisan u poslovni registar kao osoba koja će obavljati samostalnu profesionalnu djelatnost (npr. sportisti). 
 


Radne dozvole:

Radne dozvole koje izdajemo na zavodu za zapošljavanje i dalje će biti potrebne za:

 • sezonski rad u poljoprivredi u periodu do 90 dana u jednoj kalendarskoj godini (prema Zakonu o zapošljavanju, samozapošljavanju i radu stranaca),
 • zaposlenje građana Bosne i Hercegovine (u okviru Sporazuma o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji).
   

Usluge sa upućenim radnicima i kratkoročni rad zastupnika:

Firme iz zemalja članica Europske unije, Europskog gospodarskog prostora (EEA) i Švicarske moraju obavljanje usluga sa upućenim radnicima u Sloveniji registrovati kod Zavoda za zapošljavanje, putem upotrebe eFormulara na web stranici. 
 
Isto se odnosi na tvrtke iz trećih država koje u Sloveniji sa upućenim radnicima obavljaju kratkoročne usluge isporuke robe ili servisiranja. Početak obavljanja tih usluga registriraju na sljedećem eFormularu

Obavezna je i registracija kratkoročnog rada stranih zastupnika na eFormularu u koliko ti obavljaju posao do 90 dana u pojedinoj kalendarskoj godini. Takvi stranci moraju biti upisani u sudni registar Slovenije kao pravne osobe. 
 


Slobodan pristup slovenskom tržištu rada:

Određene grupe stranaca još uvijek imaju pravo na slobodan pristup slovenskom tržištu rada. To znači, da oni mogu obavljati svoj rad, zaposliti se ili samozaposliti bez dozvole. To pravo ostaje za građane Europske unije, Europskog gospodarskog prostora (EEA) i Švicarske te za hrvatske državljane koji borave u Sloveniji duže od dvije godine.

Sporazum o zapošljavanju radnika iz Bosne i Hercegovine u Sloveniji


1. marta 2013. godine je stupio na snagu Sporazum o zapošljavanju između Slovenije i BiH kojim se određuju uvjeti zapošljavanja državljana BiH i postupci za izdavanje radnih dozvola.

Više o tome