Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

TRAŽI NA STRANICAMA INFO TAČKE

Informacije za strance

Jedinstvena dozvola za boravak i rad

Strancima iz trećih zemalja omogućava ulazak u našu zemlju te privremeni boravak, zaposlenje i rad u Sloveniji.

Više o tome

Za zaposlenje građana Bosne i Hercegovine i dalje su potrebne radne dozvole.

Radne dozvole izdajemo na Zavodu za zapošljavanje. One važe kao suglasnost k jedinstvenoj dozvoli koju izdaju upravne jedinice.

Više o radnim dozvolama

Info tačka za strance prestala s radom

Šaljemo vam obavijest, da je Info tačka prestala s radom 30. 9. 2015. 
 
  • U koliko imate bilo kakva pitanja vezana na temu zapošljavanja stranaca ili izdavanja ili produživanja radnih dovzola, vas molimo, da se obratite na pristojne upravne jedinice.
     
  • Ili u koliko imate pitanja o zapošljavanju državljana BiH i sezonskih radnika, vas molimo, da se obratite direktno na područje zapošljavanja stranaca, zavod za zapošljavanje, na telefonski broj (01) 300 49 41.

 

Gdje i kako predati zahtjev za radnu dozvolu?

Zavod Republike Slovenije za zapošljavanje izdaje radne dozvole na področju zapošljavanja stranaca, Rožna dolina, Cesta VI/7, Ljubljana.


Podnosilac može zahtjev za izdavanje dozvole za zapošljavanje i dozvole za rad:

Skip Navigation LinksInformacije za stranceInformacije za strance