Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

TRAŽI NA STRANICAMA INFO TAČKE

Informacije za strance

Jedinstvena dozvola za boravak i rad

Strancima iz trećih zemalja omogućava ulazak u našu zemlju te privremeni boravak, zaposlenje i rad u Sloveniji.

Više o tome

Za zaposlenje građana Bosne i Hercegovine i dalje su potrebne radne dozvole.

Radne dozvole izdajemo na Zavodu za zapošljavanje. One važe kao suglasnost k jedinstvenoj dozvoli koju izdaju upravne jedinice.

Više o radnim dozvolama

Info tačka za strance prestala s radom

Šaljemo vam obavijest, da je Info tačka prestala s radom 30. 9. 2015. 
 
  • U koliko imate bilo kakva pitanja vezana na temu zapošljavanja stranaca ili izdavanja ili produživanja radnih dovzola, vas molimo, da se obratite na pristojne upravne jedinice.
     
  • Ili u koliko imate pitanja o zapošljavanju državljana Hrvatske, BiH i sezonskih radnika, vas molimo, da se obratite direktno na područje zapošljavanja stranaca, Zavod za zapošljavanje, na telefonski broj (01) 300 49 41.

 

Gdje i kako predati zahtjev za radnu dozvolu?

Zavod Republike Slovenije za zapošljavanje izdaje radne dozvole na področju zapošljavanja stranaca, Rožna dolina, Cesta VI/7, Ljubljana.


Podnosilac može zahtjev za izdavanje dozvole za zapošljavanje i dozvole za rad:

Potpisan protokol o obrazovanju između BiH i RS


25. jula 2013. godine potpisan je Protokol između Vlade Republike Slovenije i Vijećem ministara BiH sa područja obrazovanja po kojem će bh studenti biti oslobođeni plaćanja školarine u Sloveniji.

Više o tome možete pročitati na linku ministarstva.

RS je produžila prijelazni period za zaposlenje hrvatskih radnika u Sloveniji


Sa 1. 7. 2015 je počeo važiti novi zakon koji produžava prijelazni period na području slobodnog kretanja hrvatskih državljana i njihovih porodičnih članova.

Hrvatski državljani će se moći u RS zaposliti samo na osnovu važeće dozvole za zaposlenje. Nakon dvije godine neprekidnog boravka u RS će imati slobodan dostup tržištu rada i moći će se zapošljavati pod istim uslovima kao i slovenački državljani.

Više o tome možete pročitati u samom zakonu.

Skip Navigation LinksInformacije za stranceInformacije za strance